Reglement

De strandtochten in de Beach Serie zijn een uitdaging voor iedereen, wedstrijdrijders en recreatieve mtb-ers. Bovendien zijn alledrie events op en top verzorgd. Met goede parkeerfaciliteiten, een veilig parcours met uitstekende begeleiding, goede verzorgingsposten en een sfeervolle start en finish area.

Bij inschrijving verklaart deelnemer zich akkoord met onderstaand reglement

De organisatie van de Beach Serie behoudt zich het recht voor om deelnemers van deze strandtocht die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke (verkeers)regels uit te sluiten voor deelname aan alle strandtochten die de organisatie in de komende jaren organiseert.

 • Het klassement wordt bijgehouden aan de hand van de uitslagen per evenement.
 • De organisatie behoudt zich ten alle tijden het recht voor om de serie uit te breiden met events of in te korten.
 • Deelname aan de Beach Serie is op eigen risico.
 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Nadat het inschrijfgeld is voldaan, is er geen mogelijkheid meer tot restitutie.
 • Deelname aan de strandtocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Zij zijn verplicht het stuurbord goed zichtbaar te dragen.
 • Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden. De persoonlijke gegevens op het deelnamebewijs worden onder geen enkel beding gewijzigd door de organisatie.
 • Met het accepteren van het stuurbord verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de strandtocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Het dragen van een valhelm is gedurende de gehele strandtocht verplicht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weg/strandgebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen.
 • Deelnemers respecteren overige weg/strandgebruikers en bewoners.
 • Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananenschillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij start, verzorgingsposten en finish.
 • Deelnemers zijn volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee brengt. Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Het gebruik van volgauto’s is verboden.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.
 • Deelnemers kunnen voorkomen op foto- en videomateriaal dat voor promotionele doeleinden worden ingezet en verklaren met hun deelname hiermee akkoord te zijn.

Deelnemer verklaart

 • Kennis te hebben genomen van het (gedrags)reglement en zich daaraan te houden.
 • Deel te nemen aan de Beach Serie op eigen risico.
 • Voor het volbrengen van de strandtocht voldoende gezond is.
 • Over deugdelijk materiaal te beschikken.

Gereed voor vertrek?

 • Het dragen van een valhelm is verplicht!
 • Zorg ervoor dat je fiets in deugdelijke staat is
 • In de mail met de deelnemersinformatie, welke je telkens 2 dagen voor het evenement krijgt toegestuurd, vind je belangrijke informatie. Print deze uit en neem het mee voor onderweg
 • Dringend vragen wij je je aan de verkeersregels te houden
 • Fiets attent en doe rustig aan; bederf deze rit niet voor mededeelnemers en organisatie en voorkom ongelukken! Je dient je te gedragen als een normale verkeersdeelnemer.
 • Wees er bedacht op dat mede strandgebruikers niet altijd alert kunnen reageren op passerende fietsers op het strand.

Vooral niet vergeten!

 • Geldige legitimatie
 • Zorg dat je iemand mee hebt/kunt bereiken in geval van nood/pech
 • Enig reservemateriaal/EHBO-setje
 • Voldoende kleding afgestemd op de weersomstandigheden
 • Voldoende eten & drinken
 • Valhelm

Organisatie

Stichting Beach Serie
We zijn bereikbaar via info@beachserie.nl